Artesis Hogeschool Antwerpen

Antwerpen, Belgium
Visualization © polo-architects
Visualization © polo-architects
Visualization © polo-architects
Visualization © polo-architects
Architects
Poponcini & Lootens
Address
Londenstraat, 2000, Antwerpen, Belgium
Cost
1M - 100M
Stories
5-20 Stories

Een bijzondere plek vraagt om een bijzonder programma. Een voorwaarde hiertoe is dat de morfologie van het gebouw, diens articulatie en gelaagdheid toelaten dat het gebouw zich als het ware “nestelt” in zijn omgeving. Meer dan een woon –of kantoorgebouw biedt een hogeschoolcampus hierop een mogelijk antwoord. Het gebouw heeft de plicht zichzelf aan te bieden als een geschenk aan de Stad. In de ruimere context heeft de Stad behoefte aan een gebouw met een iconische uitstraling terwijl het op kleinere schaal een verfijnde relatie opzoekt met de parkhelling en de boulevard.

Het ontwerp wenst de iconische gestalte vanuit de ruimere context te verzoenen met een gearticuleerde transparantie op niveau van het maaiveld. Het idee van een “open” campus is een zoektocht naar de gewenste gelaagde ruimtelijkheid voor de studenten in een strikt programma. Het flexibele ontwerp kan de haast eindeloze reeks leslokalen aanpassen in functie van veranderende noden.

De campus en de stad

Het ontwerp kiest resoluut voor een centrale groene patio waaraan de gemeenschappelijke hoofdfuncties ontsloten zijn door een beglaasde rondgang. Het archetype van de “school” is hier niet ver weg en de connotatie van het begrip “campus” met openheid en groen wordt zo bewaard. De parkhelling brengt het Park Spoor Noord tot aan de patio van de hogeschool waardoor ze elkaar versterken terwijl ze elk hun specifieke rol in de beleving van de buitenruimte vervullen.

Door de co-existentie van deze parkhelling en het gebouw ontstaat een bijzondere relatie tussen het publieke en private domein. Het ontbreken van een rechtstreekse verbinding tussen beiden versterkt het spanningsveld van zien en gezien worden, afstand en aantrekking, verhullen en ontdekken. De parkhelling fungeert als balkon dat, in navolging van de verbrede ommuringen van sommige Italiaanse steden, zowel het verkeersgeweld als de vredige patio overschouwt.

Het ontwerp voorziet om ter hoogte van het aanliggende torengebouw niet onder de parkhelling te bouwen maar met bomen het groene karakter ervan te versterken en zo het park zo ver mogelijk te laten doorlopen. Het perspectivisch beeld van al de kruinen samen doen de ruimten in elkaar overvloeien: de groene kop van het Park.

Een personage in de stad

Met stellige zekerheid kiest dit ontwerp voor een middelhoog gebouw aan de Noordplaats in plaats van hoogbouw. Deze keuze is ingegeven vanuit de overtuiging dat dit gebouw op deze plek als sluitstuk dient te fungeren van de ontwikkeling Spoor Noord met de Leien en niet één van de torens te zijn in de reeks bestaande torens. Om het verlies in oppervlakte te compenseren kraagt de bovenbouw uit over de parkhelling. Deze monumentale geste markeert op zeer expliciete wijze de plek waar de Leien, de Noorderlaan, de fietsersbrug, de parkhelling, de stedelijke trap en het hogeschoolgebouw samenkomen. Zo wordt het gebouw een poort tot de Stad.

Ruimte voor kennisoverdracht

Door rondom een deel van de omvangrijke patio het maaiveld te verlagen wordt extra “bovengrondse” oppervlakte gecreëerd. De patio maakt door haar gearticuleerd profiel de juiste overgang en ruimtelijke verbinding tussen beide “gelijkvloerse” niveaus. Door deze ingreep wordt de gevraagde verbinding met de toekomstige Provinciale School veel meer dan een louter utilitaire en noodzakelijke verbinding maar lopen beide gebouwen in een vloeiende en ruimtelijk interessante manier in elkaar over.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat intussen over veel meer dan alleen techniek en bouwtechniek: een erg laag K- en E-peil, duurzame materialen, een geoptimaliseerde technische installatie en gering onderhoud vormen de rode draad bij het ontwerp.

De toekomstwaarde van het gebouw ligt in een doorgedreven performantie, waardoor het een voorbeeld wil stellen, maar wordt eveneens bereikt door de aandacht die het heeft voor flexibiliteit en veranderlijkheid.

Related Projects

 • J.W. Goethe-Universit√§t, Campus Westend, H√∂rsaalzentrum
  Ferdinand Heide
 • Veterans Memorial Campus at Archer Heights
  UrbanWorks
 • Beacom School of Business, University of South Dakota
  Charles Rose Architects
 • College of Architecture and Civil Engineering
  GL Studio
 • Stadtarchiv Luzern, Wettbewerb 5. Preis
  Matei Manaila Architekten

Magazine

Other Projects by Poponcini & Lootens

Canada Brugge
Brugge, Belgium
MAVA kantoren
Steenokkerzeel, Belgium
Kantoortoren Gent Sint Pieters
Gent, Belgium