WOODS

België

BINST ARCHITECTS staat voor het beste uit bijna 50 jaar ervaring en expertise, bijgestaan door een actuele en dynamische aanpak die zich focust op de sterke evoluties van het bouwmedium en vernieuwende samenwerkingsmodellen. Als ‘architecten van morgen’ willen wij inzetten op vernieuwde werkmethodes, geoptimaliseerde huisvesting en een versterkte infrastructuur die meer dan eigentijds is.

Met een brede interesse, een multidisciplinair portfolio en een sterke mix wat de schaal en het budget van onze opdrachten betreft, staan wij voor de performante, deskundige begeleiding en supervisie van al uw bouwintenties vanuit een geïmplementeerde all-round aanpak met een eigen brede signatuur.

Het is als architect onze dagelijkse taak om urbane ideeën en architectuur breed te sensibiliseren als de toekomstige handvaten bij uitstek richting de huisvesting, het werken en cultureel vertoeven van de toekomst, kortom als medium naar de moderne maatschappij. Meer en meer verweven de dingen om ons heen zich en staat beleving centraal! BINST ARCHITECTS wenst die graad van beleving vanaf het prille begin, en dus bij de projectdefinitie, mee vorm te geven en uit te stralen in dialoog met onze opdrachtgevers, alle betrokken bouwpartijen, de Stad en haar bewoners.

BINST ARCHITECTS streeft naar een architectuur die zich dagelijks veruitwendigt onder de noemer van ‘abstract expressionisme’, gekenmerkt door een gezond evenwicht tussen intelligente ingetogenheid en een beheerste expressie! Kortom, een ‘positieve architectuur’, van slimme en marktconforme plannen, over een actuele, beheerste stadsarchitectuur tot relevante iconische landmarks met een grote eigenheid.

Architectuur en Ambitie schrijven wij met een hoofdletter vanwege ons onophoudelijke streven en onze bekommernis om onze projecten ambitieus, professioneel en realistisch onderbouwd uit te dragen. Als multidisciplinair bureau vertegenwoordigen wij een breed spectrum dat ons dichter brengt bij de essentie en werking van een topbureau met vele mogelijkheden en een artistieke présence.

Wij beschouwen onze constante focus op kwaliteitsarchitectuur en professionalisme om BINST ARCHITECTS als vernieuwde vaste waarde te versterken als een evidentie. Projecten dagelijks intern beoordelen, evalueren, vergelijken, afwegen per categorie en elke gelegenheid tot reflectie binnen het team aangrijpen, achten wij essentieel in de uniforme projectaanpak waarbij onderlinge dialoog, informatiedoorstroming en efficiëntie centraal staan.

Contact met dit bedrijf

Categorie
  • Architecten
Locatie
Antwerpen, België
Werknemers
50
Website
www.binstarchitects.be
Opgericht
1973