HQ INFRAX WEST
Photo © Coolens & Deleuil
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Photo © Kristof Schellekens
HQ INFRAX WEST
Drawing © Crepain Binst Architecture

Kantoren Infrax West

 Terug naar projectenlijst
Adres
Noordlaan, 8820 Torhout, België
Jaar
2009
Kosten
Undisclosed
Verhalen
1-5 Stories
Klant
Infrax West, Fluvius
Team
Dirk Engelen, Jan Geerts, Evi van Schooneveld, Wim Heyninck
Main contractor
Algemene aannemingen Van Laere nv

De opdracht voor de bouw van het nieuwe kantoor voor Infrax West vloeide voort uit een gewonnen wedstrijd waarbij het hoge ambitieniveau kon vertaald worden in een sterk conceptueel ontwerp dat naadloos aansluit bij de corporate identity van Infrax en deze zelfs versterkt.

De kenmerkende ecologische en duurzame waarden werden vertaald in een project dat een metafoor is van een bos: een veelheid aan ranke betonnen stammen met daarop een brede groene ‘kruin’.

Als dienstverlener op het vlak van nutsvoorzieningen (elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie en riolering) heeft Infrax immers een belangrijke voorbeeldfunctie betreffende duurzaam en energiezuinig bouwen. Voor haar nieuwe regionale kantoor in Torhout heeft Infrax een programma van eisen met zeer uitdagende doelstellingen met betrekking tot energiezuinigheid, comfort en flexibiliteit opgesteld.

In het kantoorgebouw worden diverse eco-innovatieve technieken toegepast zoals een technische gevel met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen, een boorgatenenergieopslagveld (BEO-veld) en betonkernactivering (BKA).

De toepassing van deze technieken zorgt voor een primaire energiebesparing van 42 % en een belangrijke comfortverbetering. De berekende waarde van het E-peil van het gebouw bedraagt E60, de K-waarde is K44. De daling van het energieverbruik zal zorgen voor een jaarlijkse besparing van ongeveer € 30 000.

De centrale pijler in het ontwerp is de creatie van een innovatieve ‘groene’ gevel, letterlijk én figuurlijk, waarin heel wat technische functies worden geïntegreerd. De gevel is door zijn opbouw in verschillende ‘schillen’ de regulator van licht, lucht en geluid voor het gebouw.

De buitenste schil bestaat uit gezeefdrukte glaspanelen in 3 kleuren en 3 transparantiegraden. Het patchwork van al deze elementen en de uitgekiende gevelopbouw geven het gebouw ongetwijfeld een zeer expressief en dynamisch karakter. Dit technisch vernuft wordt gecombineerd met een doorgedreven ruimtelijkheid in de kantoren: een riante vrije hoogte van 3.40 m en een kolomvrije overspanning van 16 m maken de ruimte zeer luchtig en uitermate flexibel. De inrichting is bewust heel sober gehouden door toepassing van wit als hoofdkleur en warme grijstinten voor de vloerbekleding en akoestische schermen. Enkele weloverwogen zwarte accenten benadrukken de secundaire functies en verticale circulatie in het gebouw.

Het gesloten karakter van de bovenbouw staat in contrast met de transparantie en openheid op het gelijkvloers waar zich de semi-publieke functies en de lunchruimte bevinden.

De grote glasvlakken geven bezoekers en toevallige passanten een blik achter de schermen van wat er in en rond Infrax gebeurt.

Naast het kantoorgebouw werd ook een nieuw logistiek centrum ontworpen bestaande uit een functionele loods met daaraan gekoppelde buitenopslagruimte. De loods is echter meer dan loods, het vormt een verlengde van de architecturale kwaliteit van het kantoorgebouw zonder toegevingen op het vlak van duurzaamheid en flexibiliteit.

Om het geheel aan functies op het uitgestrekte terrein van ca 34 000 m² met elkaar te verbinden werd een totaalconcept ontworpen voor zowel gebouwen als omgevingsaanleg. Het geheel van infrastructuur en omgevingsaanleg fungeert als structurerend zowel als bindend element tussen de verschillende zones op het terrein.  

De bouw van dit eco-innovatieve kantoor voor Infrax West in Torhout is een totaalproject waarbij het ontwerpteam alle aspecten tot in het kleinste detail heeft kunnen uitwerken.

De uitzonderlijke combinatie van een geïntegreerd technisch ontwerp en een doorgedreven esthetische detaillering is slechts mogelijk indien van aanvang van de studie een synergie bestaat tussen architect en studiebureaus technieken, stabiliteit en infrastructuur.

Het Infrax kantoor is dan ook een schitterende illustratie van de succesvolle samenwerking tussen architect en ingenieurs.

Omwille van de vooruitstrevende toegepaste eco-innovatieve technieken en het belang voor de lokale en regionale economische ontwikkeling, ontvangt het project  een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het laag energie-concept van het nieuwe Infrax kantoor werd tevens mede mogelijk gemaakt door een co-financiering door het Vlaams Energieagentschap en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid.

Andere projecten van Binst Architects

Havenpaviljoen
Antwerpen, België
De Boschkens - Geluidswalwoningen
Goirle, Nederland
HQ NIKO
Sint-Niklaas, België
Artevelde
Gent, België
Luxury Apartments Pothoofd
Deventer, Nederland
Water Tower
Brasschaat, België